سوتی عجیب علیرضا بیرانوند در اینستاگرام

سوتی علیرضا بیرانوند تن من مباد و پرسپولیس باد
سوتی علیرضا بیرانوند تن من مباد و پرسپولیس باد

سوتی

سوتی علیرضا بیرانوند تن من مباد و پرسپولیس باد

گاف عجیب علیرضا بیرانوند در اینستاگرامش درباره شعر فردوسی

چون ایران نباشد / تن من مباد

 

فردوسی و سعدی و حافظ پس از دیدن جمله بیرانوند دو بار پیاپی ری استارت شدند

سوتی علیرضا بیرانوند تن من مباد و پرسپولیس باد
سوتی علیرضا بیرانوند تن من مباد و پرسپولیس باد

چنین گفت بیرانوند پاکزاد تن من مباد و پرسپولیس باد …

سوتی علیرضا بیرانوند تن من مباد و پرسپولیس باد
سوتی علیرضا بیرانوند تن من مباد و پرسپولیس باد

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Enter Captcha Here : *

Reload Image