مدیریت بحران مهندسان هخامنشی تخت جمشید و نقش رستم

مدیریت بحران مهندسان هخامنشی
مدیریت بحران مهندسان هخامنشی

 ۲ هزار و اندی سال پیش مدیریت بحران مهندسان هخامنشی که بارها از امروزمان پیشرفته تر است!

گاهی با خودت میگی اون سال ها یه سری آدم فضایی در این سرزمین زندگی می کردن!

مدیریت بحران مهندسان هخامنشی
مدیریت بحران مهندسان هخامنشی

هنر ایرانیان باستان باعث تخلیه سیلاب از این میراث جهانی در یک ساعت شد سیلاب حاصل از بارندگی های اخیر در حال خروج از کانال های زیرزمینی تخت جمشید !تخت جمشید و نقش رستم از بارندگی ها آسیبی ندید.

مدیریت بحران مهندسان هخامنشی
مدیریت بحران مهندسان هخامنشی

دبیرکل میراث فرهنگی استان #فارس در دوره #هخامنشی چند آبراه برای خروج آب در کنار آثار در نظر گرفته شده بوده تا آب باران که از کوه سرازیر می شود، بر روی نقوش بر نقوش برجسته نقش رستم نریزد.

Hakhamaneshian-Mohandes (3)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Enter Captcha Here : *

Reload Image