بازی الهام چرخنده در نقش مرضیه حدیدچی دباغ

بازی الهام چرخنده در نقش مرضیه دباغ
بازی الهام چرخنده در نقش مرضیه دباغ

بازی الهام چرخنده در نقش مرضیه دباغ
بازی الهام چرخنده در نقش مرضیه دباغ

 

مرضیه حدیدچی دباغ بادیگارد آیت الله خمینی در فرانسه و فرمانده سپاه بود!

 

 

الهام چرخنده گفت: دوسال بود که آقای رضایی کارگردان سینمای کشورمان در پی ساخت فیلم زندگی سرکار خانم دباغ بودند و قرار بود من نقش ایشان را بازی کنم.

 

«الهام چرخنده» در مطلبی که در فضای مجازی نوشته،‌ آورده است: دوسال بود که کارگردان سینمای کشورمان جناب آقای رضایی در پی ساخت فیلم زندگی سرکار خانم دباغ بودند و قرار براین شده بود که من نقش ایشان را بازی کنم. و چنین فرصتی برای من بزرگترین افتخار ،به شمار می آمد .

 

زنی قهرمان که بی شک می توانست نقش عظیمی در القای ایدئولوژی انقلابی به جوانان خصوصا دختران جامعه ی ما ایفا کند .. و برای من الهام چرخنده ،با باورهای خاص خودم و باتوجه به تمام آنچه در این مدت گذشت ،سوای نقش آفرینی ،انگیزه و شوقی دوباره بود و عهدی که با نگاه با هم بستیم ،نگاهی که سراسر عشق بود و اصالت … یادم هست دستان مرا گرفتند و گفتند :الهام ،راه خیلی سخته ،سخت ..با قدرت ادامه بده ..

 

به جرات خانم دباغ، نمونه کامل یک زن اصیل ایرانی و قهرمانی تکرار نشدنی بودند ،زنی با نگاه مادرانه و قلبی مملو از عشق با شجاعتی زینب گونه و منشی زهرایی و اقتداری حیدری … قطعا ،حتی ایفا کردن نقش چنین بانویی ،آرزوی هر بازیگریست ولی افسوس که از این پس ناچارم این مسیر را بدون همراهی ایشان طی کنم .و به همان نگاه مادرانه و عشق عظیم سوگند یاد می کنم که این امانت را با جانم به مقصد برسانم.

 

حکایت من و خانم دباغ ،حکایت عشق بود و اگر جسم ایشان بین ما نیست ،اما عشق بهترین راهبر و معلم است و قدرت و انگیزه ای که از همراهی و حرفهای این شیرزن آموختم مرا در این راه مصمم تر کرده ،و تا زمانی که نفاق و دشمنی هست ،مبارزه و مقاومت هم هست. بسیار آموختم از بانویی با سرشت پاک که رفتار و گفتارش، فروتنی برجا می گذاشت و هیچ گاه در سرنوشتش نیستی رقم نخواهد خورد، و زندگی را نفس می کشید و رویایش آبادانی سرزمینش بود.

 

مرگ پایان راه او نیست، خون او در رگهای این سرزمین جریان دارد و آن است که سرنوشت مرگ آفرینان را می نویسد. از خداوند می خواهم بتوانم حتی اگر شده گوشه ای از نقش بانو دباغ را در این مسیر دشوار زندگی ایفا کنم.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Enter Captcha Here : *

Reload Image