عباس جدیدی در حال کارت کشیدن در موسسه خیریه

عباس جدیدی کشیدن کارت موسسه خیریه
عباس جدیدی کشیدن کارت موسسه خیریه

عکس جدید عباس جدیدی در حال کشیدن کارت  (دستگاه کارتخوان POS) در موسسه خیریه

مرز های ریا رو جا به جا کرد…. البته تقصیر دوربین و زاویه افق آن است!!

عباس جدیدی در بنیاد خیریه وفاق سبز علوی

عباس جدیدی کشیدن کارت موسسه خیریه
عباس جدیدی کشیدن کارت موسسه خیریه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Enter Captcha Here : *

Reload Image